Kata-Kata Lucu Versi Bahasa Sunda

blogger templates
Kata lucu sunda. Berikut ini saya akan bagi beberapa kata-kata lucu versi bahasa sunda terbaru.

*Terkadang di dalam perjalanan yg mulus kita sering tijalikeuh, namun kita masihlah mesti maju & berlari sanajan bari ingked-ingkedan.

*Seuri bari hate nalangsa yakni ciri-ciri  anu hebat, kuat tur loba jerawat.

*Cinta nu tulus bersih liribarat kaen sutra nu anyar di keueuman tujuh poe tujuh peuting, sanajan ceuk batur bau tetapi ceuk nu resepmah nu mutlak bersih tur enak ka tempona.

*Terkadang Pami Cinta geus melekat tai Ucing karasa nikmat siga coklat.

*Sakabeh perjalanan nu teu di hareupkeun tentu dapat sae dina palebah tung-tungna kitu oge lamunmah keur alus milikna.

*Susah jeung gemar dina kahirupan tentu dapat kasorang salagi jasad jeung roh, napel ngahji ibarat gula jeung a misna.

*Istilah barudak ayeuna teu lepas tina kecap jatuh cinta, numana ngandung harti tut wuri hayandani (hitut nyeri hayang deui). Geus puguh jatuh cinta teh nyeri namun hayang deui hayang deui.”

*urang Amerika mah hitut teh ngobrol, "EXCUSE ME". urang Inggris hitut ngobrol, "PARDON ME". Mun urang Singapore ngobrol, "I'M SORRY". tetapi ari urang Indonesia mah ngobrolna teh, "lain abi!! lain abi!!"

*Cara Awet ngora, nyaeta :
1. Loba nginum cai kalapa ngora.
2. Nginum "jamu awet ngora".
3. Tuang "Daun Ngora".
4. Gaduh "Istri ngora".

*Pas ningali bayi, abdi inget "TEDDY BEAR DOLL".
Tepat abdi ningali budak alit, abdi inget "BARBIE DOLL".
Cocok abdi ningali anda, ehh inget na "PANADOL"

*Cenah mah Cinta teh buta
Buta teh panon
ari Panon teh buled
Buled teh endog
endog teh aya koneng na
Koneng teh siga tai
Ari tai teh Bau
Bau teh maneh

*Selamat...Maneh meunang Mobile Phone Nokia 6600.
Utk keterangan lewih lanjut hubungi bapa maneh!

*Aya listrik di masigit, caangna kamana mana
Aya istri jangkung alit, hanyakal geuning waria

*Daun hiris dibeungkeutan, dipindah ka juru leuiit
Anu geulis ngadeukeutan hayangeun dibere uang

*kuring ek mencoba dahar alien ah.
gregeteun hayang apal rasana

*Pedah kuring kuralang kuriling
ucing ge’ring ngahariring
Tengah peuting jempaling jempling
kuring nyaring hayang ngising

*Ku pedah urang babaturan sajati
Manéh gumbira kuring gumbira
Manéh hanjelu kuring milu hanjelu
Manéh seuri kuring seuri
Manéh ceurik kuring ogé ceurik
Manéh tikecebur kana got kuring seuseurian nepika ticeurik-ceurik…

*Ka Jampang mawa pakarang
arena pe’rang makalangan
Ka akang naha sale’mpang
akang sayang ngan ka yayang

*Cikaracak ninggang batu, laun-laun menjadi legok
Tai cakcak ninggang huntu, laun-laun nya dilebok..

*Budak leutik bisa ngapung
Eta kalong ngrana
Botak saeutik jiga celempung
asa hayang ngarampana

*Colenak enak dicocol, Komo mun tambah kalapa
Beletak pitak ditakol, Poho mun sirah mitoha, Hampura abah teu dihaja!!!

*Kenangan endah keur babarengan jeung anjeun ek di inget inget nepi ka poho

*Saha we nu bade nyangke, kamari abdi nu ngajagi
Bebende nu hade hate, pamatri ati nu sajati

Kemungkinan itu tadi kata - kata nyeleneh & lucu version bahasa sunda, benar-benar suatu bahasa dapat memberikan isyarat yg ada dalam hati kita, biarpun demikian satu buah bahasa serta mampu mengiris hati satu orang & lebih tajam di bandingkan bersama pisau, sehingga - hati - hatilah apabila kamu berkomunkasi dgn orang lain. makasih udah mengunjungi blog ini.

0 Response to "Kata-Kata Lucu Versi Bahasa Sunda"

Post a Comment